36. Benzinska postaja Jasenak - -1.033,00 m²

Adresa: Jasenak, Jasenak bb

Opis: benzinska postaja

Vlasnički podaci: z.k.ul.br. 779, z.k.č.br. 698/2, 701, k.o. Jasenak

Površina: 1.033,00 zemljište i građevina

Prikaži na karti

Posjedovni list