43. Benzinska postaja Skrad - 1.625,69 m²

Adresa: Skrad, Josipa Blaževića Blaža 1/a

Opis: benzinska postaja i parkiralište

Vlasnički podaci: z.k.ul.br. 1743, z.k.č.br. 3453/1, k.o. Divjake

Površina: 1.625,69 zemljište i objekti

Prikaži na karti

Posjedovni list