0. Brela, zemljište - 504 m2

Adresa: Breljanska cesta, Brela

Opis: zemljište Brela - 504m2

Vlasnički podaci: zk.ul.br. 1461 zk.č.br. 1103/2 i 1103/6 k.o. Brela

Površina: 504m2

Prikaži na karti

Posjedovni list