0. Crni Lug, 1. maja 6 - zemljište 1.665. m2

Adresa: Crni Lug, 1. maja 6

Opis: zemljište

Vlasnički podaci: zk.ul.br. 374 zk.č.br. 1679/1 k.o. Crni Lug

Površina: 1.665. m2

Prikaži na karti

Posjedovni list