0. Donji Žirovac - zemljište 1277 m2

Adresa: Donji Žirovac

Opis: zemljište

Vlasnički podaci: zk.ul.br. 983 zk.č.br. 1347/3 k.o. Žirovac

Površina: 1277 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list