0. Kostrena, Rožmanići (nasuprot kbr.51) - zemljište 949 m2

Adresa: Kostrena, Rožmanići (nasuprot kbr.51)

Opis: zemljište

Vlasnički podaci: zk.ul.br. 3322 zk.č.br. 4534 k.o. Kostrena Lucija

Površina: 949 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list