0. Kostrena, Vrh Martinšćice, (nasuprot kbr.83/2) - zemljište 745 m2

Adresa: Kostrena, Vrh Martinšćice, (nasuprot kbr.83/2)

Opis: zemljište

Vlasnički podaci: zk.ul.br. 4064 zk.č.br. 1001/6 k.o. Kostrena Lucija

Površina: 745 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list