37. Kuća i dvorište Đurđevac - 777,00 m2

Adresa: Đurđevac, Đure Basaričeka 46

Opis: kuća i dvorište

Vlasnički podaci: z.k.ul.br. 429, z.k.č.br. 7475/463, k.o. Đurđevac

Površina: 777,00 kuća i dvorište

Prikaži na karti

Posjedovni list