59. Kuće i dvorište Dugo Selo - “4.677,00 m²

Adresa: Dugo Selo, Sportska bb

Opis: objekti i zemljište

Vlasnički podaci: z.k.ul.br. 1516, z.k.č.br. 270, 271, 272, 273, 274, 275 k.o. Dugo Selo I

Površina: 4.677,00 zemljište i objekti

Prikaži na karti