59. Kuće i dvorište Dugo Selo - “4.675,00 m²

Adresa: Dugo Selo, Sportska bb

Opis: objekti i zemljište

Vlasnički podaci: z.k.ul.br. 1516, z.k.č.br. 270/1 i 270/2; k.o. Dugo Selo I

Površina: 4.675,00 zemljište i objekti

Prikaži na karti

Posjedovni list