0. Lunjkovec zemljište

Adresa: Lunjkovec

Opis: zemljište

Vlasnički podaci: zk uložak 973; zk.č.br.100/43; k.o. Lunjkovec

Površina: 6409

Prikaži na karti

Tlocrt

Posjedovni list