0. Objekt - 54,00 m2 i dvorište – 1.032 m2

Adresa: Gračac, Ulica Nikole Tesle 1

Opis: objekt - 54,00 m2 i dvorište – 1.032 m2

Vlasnički podaci: k.č.br. 6134/1; 6135/1, Posjedovni list: 1403 k.o. Štikada

Površina: 1086 m2

Prikaži na karti

Tlocrt

Posjedovni list