0. Objekt i zemljište - 2331 m2

Adresa: Karlobag, Staništa bb

Opis: objekt i zemljište

Vlasnički podaci: z.k.ul. 1682, z.k.č. 1/717 k.o. Cesarica

Površina: 2331 m2

Prikaži na karti

Tlocrt

Posjedovni list