0. Osijek, Ulica Šandora Petofia - zemljište 374 m2

Adresa: Ulica Šandora Petofia, Osijek

Opis: zemljište

Vlasnički podaci: zk.ul.br. 14580 zk.č.br. 4312/2 k.o. Osijek

Površina: 374 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list