0. Petrinja, Zagrebačka - zemljište 3334 m2

Adresa: Petrinja, Zagrebačka

Opis: zemljište

Vlasnički podaci: z.k.ul.br. 4759, z.k.č.br. 1323/1, k.o. Petrinja

Površina: 3334 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list