0. Popovača, autocesta sjever - zemljište 2044 m2

Adresa: Popovača, autocesta sjever

Opis: zemljište

Vlasnički podaci: zk.ul.br. 2603 zk.č.br. 3907/2 k.o. Popovača

Površina: 2044 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list