0. Popovača, Osekovo – autocesta jug - zemljište 8347 m2

Adresa: Popovača, Osekovo – autocesta jug

Opis: zemljište

Vlasnički podaci: zk.ul.br. 1016 zk.č.br. 1/2; 1/4 k.o. Osekovo

Površina: 8347 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list