38. Poslovna zgrada i parkiralište Koprivnica - 2300 m²

Adresa: Koprivnica, Hrvatske državnosti 8

Opis: poslovna zgrada i parkiralište

Vlasnički podaci: z.k.ul.br. 13 z.k.č.br. 1099/1 k.o. Koprivnica

Površina: 2.300,00

Prikaži na karti

Posjedovni list