0. Prizemlje, poslovni prostor - 10 m2

Adresa: Omišalj, Bjanižov 2

Opis: Prizemlje poslovni prostor

Vlasnički podaci: zk.ul.br. 9116 etaža (E-7) zk.č.br. 1368/3 k.o. Omišalj

Površina: 10,00

Prikaži na karti

Posjedovni list