31. Skladište Bjelovar - 8.991,00 m2

Adresa: Bjelovar, Ivana Kozarčanina 20

Opis: skladište - poslovna zgrada, objekti i zemljište

Vlasnički podaci: z.k.ul.br. 370 z.k.č.br. 1346/1, 2556/2, 2557/2, 2558, 2559/2, 2560/3, 3316/2, k.o. Grad Bjelovar

Površina: 8.991,00 zemljište i objekti

Prikaži na karti

Tlocrt

Posjedovni list