55. Skladište Varaždin Koprivnička 49 A/B - 11.151,00 m2

Adresa: Varaždin, Koprivnička 49 A/B

Opis: skladište - poslovna zgrada, objekti i zemljište

Vlasnički podaci: z.k.ul.br. 11927, z.k.č.br. 3612, 3616/2, k.o. Varaždin (u osnivanju)

Površina: 11.151,00

Prikaži na karti

Posjedovni list