54. Skladište Varaždin Pavleka Miškine 47 - 15.923 m²

Adresa: Varaždin, Pavleka Miškine 47

Opis: skladište - poslovna zgrada, objekti i zemljište

Vlasnički podaci: z.k.ul.br.12925 , z.k.č.br. 3614/1, 3614/2, k.o. Varaždin (u osnivanju)

Površina: 15.923,00

Prikaži na karti

Posjedovni list