0. SLATINA, Nikole Šubića Zrinskog 29

Adresa: SLATINA, Nikole Šubića Zrinskog 29

Opis: zemljište i objekti

Vlasnički podaci: zk.ul.br. 4342 zk.č.br. 1885/1 i 1886 k.o. Podravska Slatina

Površina: 7.096 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list