0. Sućuraj, Trg park 3 - zemljište i zgrada

Adresa: Sućuraj, Trg park 3

Opis: zemljište i zgrada

Vlasnički podaci: zk.ul.br. 1747, zk.č.br. 61/1; zk.ul.br. 1736 , zk.č.br. 116/1 ZGR; zk.ul.br. 1708 , zk.č.br. 302 ZGR; 334 ZGR; 512/2; zk.ul.br. 1707, zk.č.br. 512/28; zk.ul.br. 1055, zk.č.br. 62/2; k.o. Sućuraj

Površina: zemljište 711,00 m2; zgrada 1.951,92. m2

Prikaži na karti

Posjedovni list