35. Šumsko zemljište Stari Slatinik, Žirnjak

Adresa: Stari Slatinik, Žirnjak

Opis: šumsko zemljište

Vlasnički podaci: z.k.ul.br. 1064, z.k.č.br. 1919/2, k.o. Stari Slatinik

Površina: 29.995,00

Prikaži na karti

Posjedovni list