0. Zadar, Put stanova 68 - zemljište i objekti (rok dostave ponuda do 15. ožujka 2022.)

Adresa: Zadar, Put stanova 68

Opis: zemljište i objekti

Vlasnički podaci: zk.ul.br. 14637 zk.č.br. 4670; 4663/1; zk.ul.br. 15010 zk.č.br. 4671/1; zk.ul.br. 6106 zk.č.br. 4669; zk.ul.br. 14638 zk.č.br. 4661/2; zk.ul.br. 14639 zk.č.br. 4662/1; zk.ul.br. 14640 zk.č.br. 4659/2; k.o. Zadar

Površina: zemljište 5337m2
zgrada 201,28m2
nadstrešnica 48,16m2

Prikaži na karti

Posjedovni list