44. Zemljište Hrvatska Dubica - 2.169,00 m2

Adresa: Hrvatska Dubica

Opis: zemljište

Vlasnički podaci: z.k.ul.br. 3649, z.k.č.br. 628, k.o. Dubica

Površina: 2.169,00

Prikaži na karti

Posjedovni list