53. Zemljište, skladište, poslovna zgrada i ostali objekti Šibenik - 9.220,00 m²

Adresa: Šibenik, Žaborička 2

Opis: skladište - objekti i zemljište

Vlasnički podaci: z.k.ul.br. 5525 , z.k.č.br. 4796/3, 4849/3, k.o. Šibenik

Površina: 9.220,00

Prikaži na karti

Posjedovni list