Privatni korisnici

INA, d.d. prodaje i distribuira Euro loživo ulje ekstra lako, Eurodizel BS plavi i UNP građanima na cijelom području Republike Hrvatske po prodajnim cijenama važećima na dan isporuke.
Plaćanje prilikom isporuke goriva:

  • Gotovina
  • Karticama Premium Visa i Diners Club – do 6 rata (osim Eurodizel BS plavi jednokratno)
  • Karticama Visa, Maestro, MasterCard i PBZAgro – jednokratno

Eurodizel BS plavi prodajemo isključivo korisnicima GPR kartice s raspoloživim količinama.

Opći uvjeti prodaje Euro loživog ulja ekstra lakog i Eurodizela plavog (jednokratne isporuke)

Naručivanje

Informacije o zaštiti osobnih podataka

Reklamaciju je moguće dostaviti na:

Prilikom prijave reklamacije molimo dostavite sljedeće podatke:

  • ime i prezime, adresa i kontakt telefon/mobitel/e-mail podnositelja reklamacije
  • ime i prezime, OIB, adresa primatelja robe (ako se razlikuje od podnositelja reklamacije)
  • razlog reklamacije
  • datum isporuke
  • vrsta i količina robe
  • broj računa i po mogućnosti kopiju računa te ostale relevantne dokumente

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovor na reklamaciju bit će dostavljen u roku 15 dana od datuma zaprimanja reklamacije.