Online prijava

Zahtjev za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode

Prijava na natječaj

Prijave preko online obrasca se zaprimaju do 28. svibnja do 23:59 sati.
 
Online obrazac sastavljen je na način da su sva polja označena zvjezdicom (*) obvezna i potrebno ih je ispuniti kako bi se omogućio prelazak na sljedeći korak pri čemu sustav pamti unesene podatke do zatvaranja pretraživača. Nakon zatvaranja pretraživača podaci više neće biti dostupni.
 
Savjetujemo Vam da prije ispunjavanja obrasca pročitate uvjete natječaja (dostupne ovdje) te pitanja koja se pojavljuju u online formi (dostupna ovdje).
 
Skrećemo pozornost da prilikom ispunjavanja online obrasca na posebno označenim mjestima u web formi bit će potrebno priložiti dokumentaciju u elektroničkom obliku. Obvezna dokumentacija koju morate priložiti kako bi se omogućio prelazak na sljedeći korak jest (pogledajte ovdje).
 
Također, u formi postoji mogućnost da se prilože i neobavezni prilozi (pogledajte ovdje) koji ne uvjetuju prelazak na sljedeći korak no organizator vas može naknadno zatražiti da ih pošaljete.
 
Nakon što završite prijavu, bit će Vam poslana mail poruka s privitkom u kojem se nalaze Vaši odgovori u tabličnom formatu.  
Ukoliko ćete imati poteškoće prilikom ispunjavanja online prijave, molimo Vas da nas kontaktirate na zeleni.pojas@ina.hr

I. Osnovni podaci o organizaciji / Prijavitelju projekata

NAPOMENA: sva polja označena sa * su obavezna

Preslika izvatka iz Registra organizacije ne starija od 3 mjeseca od datuma prijave na natječaj iz kojeg je vidljivo razdoblje djelovanja organizacije u području relevantnom za natječaj.
Ukupno ostvareni prihod *

Preslika financijskog izvješća o poslovanju organizacije u 2016. godini (ukoliko je organizacija registrirana u 2017. godine ili organizacija ne posjeduje financijsko izvješće za 2016., prijava na natječaj Zeleni pojas 2017. nije moguća)

Potvrda porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava (ne stariju od 90 dana od dana raspisivanja natječaja).Možete priložiti primjere medijskih objava

II. Podaci o projektu 1/2

Mjesto provedbe projekta
Proračun projekta
Popunjeni, potpisani i pečatom ovjereni proračun projekta *

Popunjeni, potpisani i pečatom ovjeren proračun projekta između ostalog uključuje i stavke:

 • U proračun molimo uključiti popis materijala koji će biti korišten tijekom projektnih aktivnosti, zajedno s cijenama ponude (uzimajući u obzir korištenje prirodnih materijala koji ne štete okolišu) – unutar Struktura rashoda uključiti stavke
  • Sredstva za materijal
  • Sredstva za usluge
  • Sredstva za opremu
  • Sredstva za troškove komunikacije
  • Sredstva za putne troškove
  • Sredstva za ostale troškove
 • Ukoliko se koriste materijali i oprema koja je u vlasništvu organizacije, troškovi korištenja te opreme navode se u proračun kao iznos kojim sama organizacija participira u projektu
Partnerska organizacija

Potrebno je dostaviti Odluke o sufinanciranju ovog projekta ili pisma namjere o sufinanciranju programa (pdf, jpg)


II. Podaci o projektu 2/2

(Kratko navedite prijašnje i sadašnje aktivnosti/projekte/programe koje organizacija provodi, koji utjecaj u području relevantnom za ovaj natječaj imaju aktivnosti organizacije, s kim organizacija surađuje u provedbi svojih aktivnosti, tko je do sada financirao/donirao/sponzorirao aktivnosti organizacije.)

(Objasnite dugoročne promjene koje će nastati provedbom projekta te na koji će se način mjeriti ostvarenje projektnih ciljeva.)


*Potrebno napraviti dokument u kojem piše:
Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, odgovorna osoba udruge jamči da su podaci o troškovima točni, te da financijska sredstva dodijeljena za projekt neće biti utrošena u druge svrhe.
Dokument potpisuje odgovorna osoba i stavlja pečat.

Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana) odgovorne osobe udruge koja ima ovlast potpisati ugovor o dodjeli financijskih sredstava.*

III. Vrednovanje projekta

Ovo je bio posljednji korak u vašoj prijavi.

Ukoliko želite, možete se vratiti na prethodne korake - vaše su informacije sačuvane sve do zatvaranja preglednika.

Nakon što završite prijavu, imat ćete mogućnost u tabličnom formatu sačuvati vaše odgovore.