Online prijava
Prijava na natječaj Zeleni pojas 2019.
Prijave preko online obrasca se zaprimaju od 25. travnja do 31. svibnja do 23:59 sati.

Proučite uvjete natječaja

Proučite uvjete natječaja

Uvjeti natječaja bit će dostupni od 25. travnja 2019. Prije ispunjavanja prijave, proučite uvjete natječaja i Informaciju o zaštiti osobnih podataka
Uvjeti natječaja
Pripremite dokumentaciju

Pripremite dokumentaciju

Prilikom ispunjavanja online prijave potrebno je priložiti obaveznu dokumentaciju koju možete preuzeti i unaprijed je pripremiti.
Preuzmite dokumentaciju
Unaprijed pripremite prijavu

Unaprijed pripremite prijavu

Savjetujemo Vam da preuzmete sva pitanja koja se pojavljuju u online formi te da odgovore unaprijed pripremite za unos.
Preuzmite PDF s pitanjima


Kratke napomene

Prijava ima 3 koraka. Sva polja označena zvjezdicom (*) obvezna su za prelazak na sljedeći korak.
Dozvoljeni formati za vašu dokumentaciju: PDF/JPG/DOCX/DOC/, pojedinačni dokument ne smije biti veći od 5 MB-a.

Sustav pamti unesene podatke do zatvaranja prozora preglednika te nakon što popunite prijavu,
možete se kroz istu kretati opcijama prethodni/sljedeći korak.

Završetak prijave

Na kraju prijave, obavezno odaberite opciju POŠALJI.
Ako je prijava bila uspješna, dobit ćete automatsku poruku na e-mail adresu koju ste unijeli na početku  prijave.
U slučaju da nakon završene prijave niste dobili automatsku poruku, vaša prijava nije pohranjena te je potrebno ponoviti postupak.

Imate poteškoće prilikom ispunjavanja online prijave?
Kontaktirate nas na: zeleni.pojas@ina.hr

I. Osnovni podaci o organizaciji / Prijavitelju projekta

NAPOMENA: sva polja označena sa * su obavezna

Ukupno ostvareni prihod


Prilog 1 - Preslika financijskog izvješća o poslovanju organizacije u 2018. godini

Ukoliko je organizacija registrirana u 2019. godine ili organizacija ne posjeduje financijsko izvješće za 2018., prijava na natječaj Zeleni pojas 2019. nije moguća

Dozvoljeni formati za vašu dokumentaciju: PDF/JPG/DOCX/DOC/, pojedinačni dokument ne veći od 5 MB-a.Prilog 2 – Potvrda porezne uprave o stanju duga

Potvrda porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava (ne stariju od 90 dana od dana raspisivanja natječaja).

Dozvoljeni formati za vašu dokumentaciju: PDF/JPG/DOCX/DOC/, pojedinačni dokument ne veći od 5 MB-a.

II. Podaci o projektu 1/2

Dopušteno je 3000 znakova
Mjesto provedbe projekta
Proračun projekta

Napomena 1 - iznos ukupnih vlastitih sredstava mora biti u visini minimalno 20% od iznosa zatraženog od Ine (ukoliko tražite od Ine 30.000 HRK, ukupni iznos koji Vaša organizacija ulaže u projekt mora minimalno biti 6.000 HRK)

Napomena 2 – u iznos kojim organizacija sudjeluje u projektu možete uključiti: materijal, oprema, trošak radnih sati i sl.

Struktura rashoda

Prilog 3 - Proračun projekta

Molimo ovdje preuzmite dokument proračuna i popunite gaMolimo ovdje priložite popunjeni dokument proračuna

Dozvoljeni formati za vašu dokumentaciju: PDF/JPG/DOCX/DOC/, pojedinačni dokument ne veći od 5 MB-a.

Partnerska organizacija

II. Podaci o projektu 2/2

Molimo ovdje preuzmite dokument stručnog životopisa i popunite ga

Molimo ovdje priložite popunjeni stručni životopis

Dozvoljeni formati za vašu dokumentaciju: PDF/JPG/DOCX/DOC/, pojedinačni dokument ne veći od 5 MB-a.

(Opišite konkretne aktivnosti koje ćete poduzeti tijekom provedbe projekta.)

Dopušteno je 1000 znakova
Dopušteno je 1000 znakova
Dopušteno je 1000 znakova
Dopušteno je 1000 znakova

Molimo ovdje preuzmite izjavu koju će popuniti i vlastoručno potpisati odgovorna osoba uz pečat organizacije.

Molimo ovdje priložite popunjeni dokument Izjave

Dozvoljeni formati za vašu dokumentaciju: PDF/JPG/DOCX/DOC/, pojedinačni dokument ne veći od 5 MB-a.

NAPOMENA: u slučaju odabira projekta, Organizator natječaja može zatražiti dostavljanje uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana) odgovorne osobe udruge koja ima ovlast potpisa ugovora o dodjeli financijskih sredstava. Uvjerenje će biti potrebno dostaviti 14 dana od objave rezultata.

Molimo ovdje preuzmite izjavu koju će popuniti i vlastoručno potpisati osoba koja je navedena kao kontakt za komunikaciju u dijelu prijave Osnovni podaci o organizaciji.

Molimo ovdje priložite popunjeni dokument Izjave

Dozvoljeni formati za vašu dokumentaciju: PDF/JPG/DOCX/DOC/, pojedinačni dokument ne veći od 5 MB-a.

III. Vrednovanje projekta

Dopušteno je 1000 znakova
Promocija projekta – opišite:
Dopušteno je 1000 znakova
Dopušteno je 1000 znakova

Ovo je posljednji korak u vašoj prijavi.

Ukoliko se želite vratiti na prethodne korake to možete učiniti i u tom će slučaju svi uneseni podaci biti sačuvani osim dokumenata (prilog 1-4) koje ćete morati ponovno priložiti.

Da bi Vaša prijava bila završena, na kraju prijave obavezno odaberite opciju POŠALJI.

Nakon što završite prijavu i odaberete opciju POŠALJI, na e-mail adresu koju ste unijeli na početku prijave dobit ćete automatsku poruku da je prijava uspješno zaprimljena.

U slučaju da nakon završene prijave niste dobili automatsku poruku, Vaša prijava nije pohranjena te je potrebno ponoviti postupak.

U slučaju tehničkih poteškoća pri ispunjavanju, javite nam se na e-mail: zeleni.pojas@ina.hr.

Hvala Vam na sudjelovanju!

INA - Industrija nafte, d.d.
© Copyright 2019. Sva prava pridržana