Online prijava

Zahtjev za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode

Prijava na natječaj

Prijave preko online obrasca se zaprimaju do 28. svibnja do 23:59 sati.
 
Online obrazac sastavljen je na način da su sva polja označena zvjezdicom (*) obvezna i potrebno ih je ispuniti kako bi se omogućio prelazak na sljedeći korak pri čemu sustav pamti unesene podatke do zatvaranja pretraživača. Nakon zatvaranja pretraživača podaci više neće biti dostupni.
 
Savjetujemo Vam da prije ispunjavanja obrasca pročitate uvjete natječaja (dostupne ovdje) te pitanja koja se pojavljuju u online formi (dostupna ovdje).
 
Skrećemo pozornost da prilikom ispunjavanja online obrasca na posebno označenim mjestima u web formi bit će potrebno priložiti dokumentaciju u elektroničkom obliku. Obvezna dokumentacija koju morate priložiti kako bi se omogućio prelazak na sljedeći korak jest (pogledajte ovdje).
 
Također, u formi postoji mogućnost da se prilože i neobavezni prilozi (pogledajte ovdje) koji ne uvjetuju prelazak na sljedeći korak no organizator vas može naknadno zatražiti da ih pošaljete.
 
Nakon što završite prijavu, bit će Vam poslana mail poruka s privitkom u kojem se nalaze Vaši odgovori u tabličnom formatu.  
Ukoliko ćete imati poteškoće prilikom ispunjavanja online prijave, molimo Vas da nas kontaktirate na zeleni.pojas@ina.hr

I. Osnovni podaci o organizaciji / Prijavitelju projekata

NAPOMENA: sva polja označena sa * su obavezna

Ukupno ostvareni prihod


1. PRILOG – u PDF/JPG/ formatu ne veći od XY MB

Preslika financijskog izvješća o poslovanju organizacije u 2017. godini (ukoliko je organizacija registrirana u 2018. godine ili organizacija ne posjeduje financijsko izvješće za 2017., prijava na natječaj Zeleni pojas 2018. nije moguća)

2. PRILOG – u PDF/JPG/ formatu ne veći od XY MB

Potvrda porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava (ne stariju od 90 dana od dana raspisivanja natječaja).

II. Podaci o projektu 1/2

Preostalo je 3000 znakova
Mjesto provedbe projekta
Proračun projekta

Napomena 1 - iznos ukupnih vlastitih sredstava mora biti u visini minimalno 20% od iznosa zatraženog od Ine (ukoliko tražite od Ine 30.000 HRK, ukupni iznos koji Vaša organizacija ulaže u projekt mora minimalno biti 6.000 HRK)

Napomena 2 – u iznos kojim organizacija sudjeluje u projektu možete uključiti: materijal, oprema, trošak radnih sati i sl.

Struktura rashoda

3. PRILOG – u PDF/JPG/ formatu ne veći od XY MB

 • U proračun molimo uključiti popis materijala koji će biti korišten tijekom projektnih aktivnosti, zajedno s cijenama ponude (uzimajući u obzir korištenje prirodnih materijala koji ne štete okolišu) – unutar Struktura rashoda uključiti stavke
  • Sredstva za materijal
  • Sredstva za usluge
  • Sredstva za opremu
  • Sredstva za troškove komunikacije
  • Sredstva za putne troškove
  • Sredstva za ostale troškove

Molimo isprintati, popuniti, potpisati i pečatom ovjeriti dokument u prilogu; scanirati ga i priložiti ovdje

Partnerska organizacija

II. Podaci o projektu 2/2

Molimo isprintati, popuniti, potpisati i pečatom ovjeriti dokument u prilogu; scanirati ga i priložiti ovdje

(Objasnite dugoročne promjene koje će nastati provedbom projekta te na koji će se način mjeriti ostvarenje projektnih ciljeva.)

Preostalo je 3000 znakova

Molimo isprintati, popuniti, potpisati i pečatom ovjeriti dokument u prilogu; scanirati ga i priložiti ovdje (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, odgovorna osoba udruge jamči da su podaci o troškovima točni, te da financijska sredstva dodijeljena za projekt neće biti utrošena u druge svrhe. Dokument potpisuje odgovorna osoba i stavlja pečat organizacije.)

NAPOMENA: u slučaju odabira projekta, Organizator natječaja će od udruge zatražiti dostavljanje uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana) odgovorne osobe udruge koja ima ovlast potpisa ugovora o dodjeli financijskih sredstava. Uvjerenje je potrebno dostaviti 14 dana od objave rezultata.

III. Vrednovanje projekta

Opišite na koji način će se izvršiti praćenje i vrednovanje:
Promocija projekta – opišite:

Ovo je bio posljednji korak u vašoj prijavi.

Ukoliko se želite vratiti na prethodne korake to možete učiniti. Svi Vaši podaci su spremljeni u "Local Storage", osim priloga. Podaci ostaju spremljeni i nakon što zatvorite prozor preglednik.

Da bi svi unešeni podaci bili uspješno pohranjeni u našu bazu, na kraju prijave obavezno odaberite opciju POŠALJI.

Nakon što završite prijavu i odaberete opciju POŠALJI, na e-mail adresu koju ste unijeli na početku prijave dobit ćete automatski poruku da je prijava uspješno zaprimljena. U privitku te poruke bit će tablica s Vašim odgovorima

U slučaju da nakon završene prijave niste dobili tu automatsku poruku, Vaša prijava nije pohranjena te je potrebno ponoviti postupak. U slučaju tehničkih poteškoća pri ispunjavanju, javite nam se na mail: zeleni.pojas@ina.hr.

Hvala Vam na sudjelovanju!

INA - Industrija nafte, d.d.
© Copyright 2018. Sva prava pridržana