Independent audit on crude procurement in INA

Danas je pokrenut postupak prisilne naplate ukupnog dospjelog dugovanja društva DIOKI prema Ini, d.d. za isporučeni etan te prema Prirodnom plinu d.o.o. za isporučeni prirodni plin.Priloženi dokument