Pregled nezavisnog konzultanta nabave sirove nafte u Ini

PRIOPĆENJE

Zagreb, 26. ožujka – Nadzorni odbor Ine je održao sjednicu tijekom koje je predstavljeno nezavisno revizorsko izvješće o nabavi sirove nafte u 2012. i 2013. godini. Spomenutu reviziju provela je neovisna, međunarodno priznata, konzultantska tvrtka od prosinca 2013. do sredine veljače ove godine.
U revidiranom razdoblju Inine rafinerije su pravovremeno opskrbljivane sirovom naftom, kako bi se osigurao kontinuirani rad rafinerija.

Nakon detaljnog pregleda Ininog procesa nabave sirove nafte, konzultant je zaključio sljedeće:
• Važeći proces nabave sirove nafte u Ini je jasno dokumentiran i konzultant nije pronašao nikakva odstupanja od procedura,
• Organizacijska struktura koja podržava proces nabave sirove nafte u Ini je dobro organizirana; uloge i odgovornosti su jasno definirane, a dojam je konzultanta da osobe koje rade u navedenim organizacijskim jedinicama  razumiju svoje uloge u procesu,
• Konzultant je utvrdio 100% usklađenost sa zahtjevima Liste ovlaštenja za donošenja odluka u INA, d.d. u pogledu odabira i odobrenja nabave sirove nafte,
• Konzultant je utvrdio 100% usklađenost s uvjetima ugovora s Janafom u pogledu promjena kvalitete i gubitaka volumena pri transportu Inine sirove nafte koristeći Janafov terminal,
• INA plaća tržišnu vrijednost za uvoz sirove nafte, a odluka o zamjeni terminskog ugovora kupnjama kroz natječaje u 2013. godini je bila povoljna za Inu,
• INA plaća tržišnu stopu za brodarski prijevoz pri uvozu REB nafte,
• INA već ima/primjenjuje najbolju industrijsku praksu u procesu LP-a (Linearnog Programiranja),
• Većina Ininog usklađivanja s procesom praćenja uspješnosti je u skladu s najboljom praksom.

U 2012. i 2013. godini INA je gotovo isključivo nabavljala sirovu naftu s tržišta Mediterana, dok je samo 25 tisuća tona nabavljano od MOL-a. Nabava od MOL-a ostvarena je u srpnju 2012. godine i predstavlja manje od 1% ukupno nabavljene sirove nafte te godine.

Sektor korporativnih komunikacijaPriloženi dokument