INA do sada proizvela 22 milijarde m³ plina na Jadranu i pokrenula nove projekte

Pula, 9. studenoga 2022. – Na proizvodnoj platformi IVANA A, udaljenoj 36 kilometara od najbližeg kopna, INA je danas obilježila proizvodnju 22 milijarde m³ prirodnog plina na Jadranu. Plin se u Jadranu proizvodi od listopada 1999. godine, a ove godine Inino Istraživanje i proizvodnja slave 70 godina neprekinutog rada. Tom su prilikom u posjet posadi platforme stigli predstavnici Uprave i menadžmenta Ine predvođeni predsjednikom Uprave Péterom Rataticsem.

Prilika je iskorištena i za posjet bušaćoj platformi Labin, članice INA Grupe Crosco, koja je angažirana krajem kolovoza za projekte koje INA trenutačno provodi na jadranskim plinskim poljima. 

Naime, INA je 2019. pokrenula „Razradni program Sjeverni Jadran”. Svrha je programa definirati sve potencijalne lokacije za nova bušenja na sjevernom Jadranu, čime bi se zaustavio prirodni pad proizvodnje na sva tri Inina eksploatacijska polja na kojima je INA operator – Sjeverni Jadran, Marica i Izabela.  Kompanija je pokrenula projekt kako bi i u narednim godinama nastavila s proizvodnjom plina s Jadrana i preokrenula očekivane trendove proizvodnje zbog starosti polja.

Provedbu pojedinačnih projekata INA je započela u rujnu 2020., kada je izbušena bušotina Irena-2, prva u nizu od potencijalno jedanaest bušotina koje se planiraju izbušiti u sklopu tog programa. Dosad je izrađeno pet novih bušotina: Ika B-1R-DIR i MARICA-D-DIR puštene su u proizvodnju. U ožujku je počela proizvodnja prirodnog plina iz nove bušotine Ika B-1R-DIR, a godišnja proizvodnja nove bušotine bit će na razini od oko 40 milijuna m³, što je trenutačno gotovo sedam posto Inine proizvodnje plina na moru i kopnu. U svibnju je počela proizvodnja iz nove bušotine MARICA D čija će godišnja proizvodnja biti na razini od 11,5 milijuna m³. Ostale bušotine Irena-2, Ilena-2 VER i Ida D-1 VER podrazumijevaju potencijalnu izgradnju novih platformi, o čemu će biti odlučeno nakon realizacije cijelog programa u sljedećim godinama.

Jadranska plinska polja imaju veliku važnost u neovisnosti hrvatskog energetskog sustava. „Program razrade postojećih plinskih polja u Jadranu jedan od najvećih investicijskih projekata Ine i u njega će se potencijalno uložiti oko 1,5 milijardi kuna. Kampanja izrade novih bušotina i gradnje potencijalno novih platformi pruža nam priliku da hrvatskom tržištu i našim kupcima osiguramo nove količine plina, što će imati pozitivan utjecaj na sigurnost opskrbe i cjelokupno gospodarstvo. Ovakvi uspješni projekti svjedoče o važnosti strateškoga i odgovornoga upravljanja resursima, u cilju razvoja gospodarstva i povećanja udjela domaće proizvodnje“, istaknuo je Péter Ratatics, predsjednik Uprave Ine.

Operativni direktor Istraživanja i proizvodnje nafte i plina, Nikola Mišetić je rekao: „Definirane su lokacije za nove bušotine, od kojih se dvije odnose na bušenje s postojećih platformi, dok se devet bušotina nalazi na novim lokacijama na kojima nema postojećih platformi, nego će se iste bušiti na otvorenom moru. Posjedujemo potrebno znanje i iskustvo nužno za ovakve projekte i ponosni smo na činjenicu da ovu kampanju na moru INA po prvi puta u povijesti provodi samostalno. Kompanija će kampanju na moru nastaviti i u sljedećem razdoblju kako bi ostvarila novu proizvodnju i puni potencijal s jadranskih polja.“ Dodatno je istaknuo kako INA sve projekte, pa tako i ove na Jadranu, provodi u skladu s najboljim industrijskim praksama vodeći računa o najvišim sigurnosnim standardima i standardima zaštite okoliša.

O INA Grupi

INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te važnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. Tvrtku čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Rafineriji nafte Rijeka, dok se na industrijskoj lokaciji u Sisku razvijaju održive alternativne djelatnosti. Regionalna maloprodajna mreža sastoji se od više od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i susjednim zemljama. INA Grupa članica je MOL Grupe.

PR          

Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb

Telefon:  01 6450 552 | Fax: 01 6452 406 | @: pr@ina.hr