Održivi razvoj

Zeleni pojas 2014.

S ciljem širenja svijesti o važnosti održivog razvoja, INA je pokrenula program Zeleni pojas u sklopu kojeg je na suradnju pozvala nevladine udruge i edukativne ustanove kako bi zajedničkim snagama pridonijeli očuvanju okoliša u lokalnim zajednicama. Kroz ovaj program INA će sufinancirati ekološke projekte poput pošumljavanja, uređenja zelenih površina, čišćenje podmorja, priobalja, jezera i rijeka, edukacije o ekologiji te druge slične aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode.

Na otvoreni natječaj pristiglo je 58 projekata, a temeljem osnovnih kriterija za njihovu evaluaciju (stupnja povoljnog utjecaja na okoliš, uključenosti članova lokalne zajednice i mogućnosti realizacije projekta u roku od 6 mjeseci od odobrenja) stručna komisija, sastavljena od četiri člana, g. Stipe Božića, člana Hrvatske gorske službe za spašavanje, gđe Mirjane Matešić, ravnateljice Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, prof. dr. sc. Milana Oršanića, profesora na Šumarskom fakultetu te gđe Ivanke Lebinec Merzel, glavne stručnjakinje za održivi razvoj iz Inina Održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša, izabrala je 12 najboljih.

 • „Ne vunu u šumu“ (Udruga “Ozana”) čiji cilj je očistiti šumu u okolici sela Pesak općine Krašić koja je zbog nemarnog odlaganja i bacanja u prirodu postala zagađivač.
 • „Nema Frke dok je Krke“ (Eko udruga “Krka” Knin) čiji cilj je očistiti rijeku Butižnicu od njenog izvora do ušća u rijeku Krku te Krku od izvora do granica s NP Krka.
 • SOS za Pak šumu Jasikovac (Lička ekološka akcija) čiji cilj je zaštita parka od daljnjeg propadanja i njegovo uređenje.
 • Uređenje dječjeg igrališta s parkom “Bioci” (Udruga Ardura Šibenik).
 • Eko park Bijeli Klanac (Gea – aktivna ekologija) čiji cilj je dovršenje Eko parka Bijeli Klanac na području Karlovačke županije, Općine Krnjak.
 • Terapijski vrt kao inovativna metoda učenja socijalnih vještina kod bolesnika s psihičkim bolestima i poteškoćama (Udruga za rehabilitaciju i resocijalizaciju duševnih bolesnika pri bolnici Dr. Ivan Barbot).
 • „Zeleni lag 5“ (Lokalna akcijska grupa „lag 5“) čiji cilj je pošumljavanje padine u Kuni na poluotoku Pelješcu, uređenje šetnice u Lastovu i održavanje ciklusa radionica o održivom razvoju, klimatskim promjenama i biodiverzitetu.
 • „Uređivanje Područja Okoliša Lokve U Polju Lokavije, Pristupnih Ulaznih Puteva Polja U Podnožju Naselja Lastova“ (Udruga vinara i maslinara “Rukatac i piculja”).
 • „Think pink about green“ (Dječji vrtić Zvrk, Đakovo) čiji cilj je stvaranje vrtićkog vrta, voćnjaka, travnjaka i cvjetnjaka, kao i održavanje edukativnih radionica.
 • „Čista eko (ist)INA“ (Dječji vrtić “Biokovsko zvonce”. Makarska) čiji cilj je izgradnja plastenika za bio uzgoj povrća, ugradnja sustava za prikupljanje kišnice za zalijevanje, postavljanje kanti za razvrstavanje, kao i poticanje djece na učenje i razvoj eko svijesti.
 • „NATURA“ – staništa u Botaničkom vrtu PMF-a: Rekonstrukcija prostora za uzgoj biljaka močvarnih i vodenih staništa Hrvatske (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Botanički vrt Biološkog odsjeka).
 • „Oplemenimo boravak u Prekograničnom rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav“ (Srednja škola Stjepana Sulimanca) čiji cilj je uređenje “zelenog odmorišta” na lokaciji Eko centra Banov brod.

INA odabranim projektima pruža sustavnu podršku za njihovu realizaciju – sufinancira ih iznosom od ukupno 280.000 kuna, a INA Klub volontera podržava njihovu provedbu.