O kompaniji

Rafinerije i marketing

Djelatnost Rafinerije i marketing upravlja rafinerijskom proizvodnjom u Rijeci, aktivnostima lokacije u Sisku, razvojem poslovanja, komercijalnom mrežom veleprodaje na domaćem i aktivnostima tradinga na inozemnim tržištima. Također upravlja i mrežom logistike za skladištenje i distribuciju naftnih proizvoda, kao i kupoprodajom prirodnog plina te proizvodnjom ulja i maziva koja zadovoljavaju najviše europske standarde.

Glavni rafinerijski proizvodi obuhvaćaju goriva: EURO V kvalitetu benzina i dizela, goriva s bio-komponentom, arktički dizel za zimska razdoblja, ukapljeni naftni plin i autoplin, mlazno gorivo, loživo ulje te druge proizvode. Inina osnovna tržišta su Hrvatska i Bosna i Hercegovina, a također je prisutna na izvoznim tržištima Slovenije, Srbije, Albanije, Mađarske i na Mediteranu.

Cilj Rafinerija i marketinga je profitabilnost i održivost, jačanje sinergija i operativne fleksibilnosti kroz povećanje logističke povezanosti, kao i daljnje unaprjeđenje konkurentnosti Rafinerije nafte Rijeka kroz povećanje energetske učinkovitosti, operativne raspoloživosti i poboljšanje stupnja konverzije kroz ulaganje u postrojenje za obradu teških ostataka. Također, cilj je transformacija lokacije u Sisku u smjeru obnovljivih izvora energije.

Proizvodnja rafinerije i marketing

Rafinerije i marketing i nadalje pokazuju čvrstu predanost transformaciji segmenta poslovanja prema financijski održivoj budućnosti. Glavni doprinos toj transformaciji je Projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka. Dovršetkom projekta, kompleksnost i učinkovitost rafinerije će bitno porasti, proizvodnja visokovrijednih proizvoda te iskorištenost kapaciteta bit će na maksimalnoj razini što će ukloniti potrebu za uvozom. Ukupna ulaganja vrijedna su oko četiri milijarde kuna, što predstavlja najveći pojedinačni investicijski projekt u povijesti kompanije u Hrvatskoj. Ulaganjem u izgradnju postrojenja za obradu teških ostataka, rekonstrukciju postojećih postrojenja, novu lukom sa zatvorenim skladištem te veću ukupnu složenost, Rafinerija nafte Rijeka postat će moderna europska rafinerija te će zadržati poziciju lidera na domaćem tržištu te poboljšati prisustvo u regiji.  

Lokacija Sisak

Industrijska lokacija u Sisku vrijedan je dio Ininog poslovanja te će kompanija tamo nastaviti s poslovnim aktivnostima i zadržati položaj vodećeg poslodavca i ulagača. Fokus transformacije lokacije Sisak leži na projektima koji će tradicionalne aktivnosti unaprijediti novim lancem vrijednosti kroz ulazak u poslovne prilike u smjeru održivih izvora energije.