Održivi razvoj

Energetska učinkovitost

S ciljem osiguranja usklađenosti sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti, velika poduzeća dužna su izraditi energetski pregled svake četiri godine ili moraju uspostaviti sustav upravljanja energijom prema standardu ISO 50001. U INA Grupi je tijekom 2014. godine započelo certificiranje prema navedenom standardu te su identificirana kritična područja i prilike za poboljšanje s ciljem stalnog unaprjeđenja korištenja energije.

Više o projektima i aktivnostima za smanjenje emisija stakleničkih plinova i povećanje energetske učinkovitosti možete pročitati u našem Godišnjem izvješću.

SUSTAV UPRAVLJANJA ENERGIJOM

ISO 50001 specificira zahtjeve koje treba ispunjavati sustav upravljanja energijom, a koji su primjenjivi na sve organizacije, neovisno o njihovoj vrsti i veličini.
U INA, d.d. i većim društvima INA Grupe (Crosco d.o.o., Rotary – član Crosco Grupe, INA Maziva, d.o.o. i STSI, d.o.o.), uz  postojeće sustave upravljanja ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, u listopadu 2015. uspješno je završen proces certificiranja i uvođenja sustava upravljanja energijom prema standardu ISO 50001:2011. Navedeni sustav osigurava učinkovito korištenje energije uz istovremeno povećavanje profitabilnosti, optimiziranje troškova i smanjenje utjecaja na okoliš.
Uvođenjem sustava upravljanja energijom u INA Grupi uspostavljena je energetska politika sa specifičnim ciljevima poboljšanja energetske učinkovitosti. Utvrđena su ključna područja i prepoznati su elementi koji utječu na potrošnju energije. Opći ciljevi sustava upravljanja energijom u INA Grupi su: smanjenje potrošnje energije, optimizacija izvora energije i uvođenje novih oblika energije u skladu s najboljim raspoloživim industrijskim tehnikama.

Glavna načela upravljanja energijom su:

  • usmjerenost na povećanje energetske učinkovitosti i postizanje ušteda energije te poboljšanje energetskih performansi,
  • optimalni odabir vrste i izvora energije,
  • iniciranje, razvoj i implementacija energetskih projekata, kao i projektiranja za unapređenje energetskih performansi,
  • nabava energetski učinkovitih proizvoda i usluga,
  • praćenje i primjena zakonskih i ostalih zahtjeva s područja energetike,
  • poštivanje svih internih dokumenata društava INA Grupe,razvoj stručnosti i povećanje svijesti o racionalnom korištenju energije.