O kompaniji

Profil kompanije

INA-Industrija nafte, d.d. (INA, d.d.) srednje je velika europska naftna kompanija. INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata.

INA je osnovana 31. prosinca 1963. pod nazivom Kombinat nafte i plina, spajanjem Naftaplina Zagreb (tvrtke za istraživanje i proizvodnju nafte i plina) s rafinerijama u Rijeci i Sisku. Današnje ime dobiva 31. prosinca 1964.

INA je dioničko društvo čiji su najveći dioničari naftna kompanija MOL i Republika Hrvatska, a manji dio dionica nalazi se u vlasništvu privatnih i institucionalnih investitora. Od 1. prosinca 2006. godine Inine su dionice izlistane na Zagrebačkoj burzi.

INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. Ukupan broj zaposlenih u INA Grupi na dan 31. 12. 2022. bio je 9468.
U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje u Hrvatskoj i Egiptu.

INA upravlja modernom regionalnom mrežom od više od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i susjednim zemljama.

INA je opredijeljena za poslovanje u skladu s održivim razvojem, što znači da teži integraciji gospodarskih, okolišnih i društvenih čimbenika u svakodnevno poslovanje. Nastojeći energiju učiniti dostupnom, INA želi biti pokretač društvenog i gospodarskog razvoja, vodeći brigu o ljudima i okolišu, njegujući odgovorno poslovanje i lokalna partnerstva.