Investitori

Za dioničare

INA – Industrija nafte, d.d. uvrštena je na Službeno tržište Zagrebačke burze 30. studenog 2006. godine s oznakom trgovanja INA-R-A.

Temeljni kapital kompanije razdijeljen je na 10.000.000 redovnih dionica nominalne vrijednosti jedne dionice od 120,00 eur. Svaka redovna dionica Ine daje pravo na jedan glas i pravo na dividendu.

Vlasnička struktura Ine je sljedeća:

• MOL Nyrt.: 4.908.207 dionica

• Vlada Republike Hrvatske: 4.483.552 dionice

• Institucionalni i privatni investitori: 608.241 dionica

Dodatne informacije o deset najvećih dioničara mogu se naći na www.skdd.hr pod odjeljkom PRVIH 10.

Najčešća pitanja i odgovori

Koja je oznaka INA d.d. dionice?

Oznaka INA d.d. dionice je INA-R-A

Kako se mogu kupiti/prodati dionice Ine d.d.?

Trgovanje dionicama odvija se na uređenom financijskom tržištu, Zagrebačkoj burzi. Sve transakcije kupnje i prodaje odvijaju se posredstvom brokera koji su članovi Zagrebačke burze. Potrebno je odabrati ovlaštenog brokera te otvoriti račun i brokeru zadati nalog za kupnju ili prodaju dionica. Popis ovlaštenih brokera nalazi se na mrežnim stranicama Zagrebačke burze www.zse.hr.

Gdje mogu naći zadnju tržišnu cijenu dionice?

Cijene svih dionica možete pronaći na mrežnim stranicama Zagrebačke burze www.zse.hr

Kako izvršiti prijenos vrijednosnih papira na temelju rješenja o nasljeđivanju?

Prijenos vrijednosnih papira na temelju rješenja o nasljeđivanju vrši se kod Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d., Heinzelova 62a, 10002 Zagreb, www.skdd.hr

Kontakt za investitore

Tel: +385 1 459 2718

E-mail: investitori@ina.hr