Održivi razvoj

Zaštita i promicanje zdravlja

Zajednički cilj zaštite i promicanja zdravlja u našoj kompaniji su temeljne ljudske i životne vrijednosti; zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja naših zaposlenika.
Široki koncept zdravstvene dobrobiti na radnom mjestu u Ini iznad je zakonske usklađenosti i usmjeren je na očuvanje i unapređenje zdravlja radne snage kroz aktivnosti projekta ZDRAVLJE +. Navedene aktivnosti se na godišnjoj razini planiraju Programom zaštite i promocije zdravlja, a u njima godišnje sudjeluje preko 4 tisuće zaposlenika INA Grupe.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Stara narodna izreka „bolje spriječiti, nego liječiti“ možda najbolje opisuje važnost zaštite zdravlja. Liječnički pregledi i stručni savjeti s ciljem prevencije te pravodobnog prepoznavanje bolesti i provođenja liječenja osnova su sprječavanja oštećenja zdravlja radnika i smanjenja kvalitete življenja. Uz liječničke preglede koji su zakonska obveza, za naše zaposlenike osiguravamo screeninge vodećih oboljenja te uslugu „Pitajte naše liječnike“ radi stručnog savjeta i konzultacija s ugovorenim liječnicima specijalistima medicine rada putem e-mail-a ili osobno.

PROMOCIJA ZDRAVLJA

Promocija zdravlja predstavlja aktivnosti kojima se zaposlenicima omogućuje aktivno sudjelovanje u unapređenju vlastitog zdravlja i povećanju kontrole nad čimbenicima koji uvjetuju zdravlje.

  • Medicinski programirani aktivni odmor (MPAO) i Zdravstveni programirani aktivni odmor (ZPAO): MPAO je desetodnevni preventivni program, a  ZPAO petodnevni preventivni  program koji uključuje mjere i postupke medicinske rehabilitacije odnosno fizičke i mentalne relaksacije, a provode se u specijalnim bolnicama/lječilištima za medicinsku rehabilitaciju s osnovnim ciljem prevencije i očuvanja te poboljšanja zdravlja radnika i njihovih radnih sposobnosti.
  • Prevencija stresa: u cilju podizanja svijesti i educiranja radnika o učinkovitom upravljanju stresom, kako na radnom mjestu tako i u privatnom životu, od 2013. godine provodimo kampanju „Manje stresa“  koja uključuje interaktivna predavanja i treninge od strane liječnika specijalista medicine rada i educiranih trenera-psihologa.
  • Ostale aktivnosti na području promocije zdravlja obuhvaćaju široku lepezu aktivnosti prevencija vodećih bolesti, ovisnosti, ozljeda na radu, preporuka za zdraviji životni i radni okoliš kao i uključivanje u sportske aktivnosti i rekreacijske sadržaje.

Više o promociji zdravlja možete pročitati u Ininom godišnjem izvješću.

PRVA POMOĆ

Pod geslom „Svatko od nas može spasiti ljudski život“ uz zadovoljenje zakonskog minimuma obnova znanja iz pružanja prve pomoći, s osobitim naglaskom na učinkovitom prepoznavanju srčanog zastoja i primjeni postupka reanimacije, provodi se kao interna edukacija na godišnjoj razini za sve zainteresirane radnike.