Održivi razvoj

Zaštita na radu

Priroda poslovanja u naftnoj industriji zahtijeva visok stupanj zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te predstavlja jedan od prioriteta i temeljnih preduvjeta uspješnosti kompanije. Kako bi osigurali najbolje svjetske standarde i praksu, sukladno Sustav upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnošću i okolišem, INA uspješno provodi sljedeće glavne programe, o kojima svjedoči i konstantni trend smanjivanja neželjenih incidenata.

KULTURA SIGURNOSTI

Višegodišnji program „Uključivanje vodstva u ZZSO“, čiji je cilj podizanje svijesti o važnosti sigurnosti na radu u svakodnevnim aktivnostima i razvoj menadžerskih vještina u području sigurnosti, nastavljen je i u 2018. godini.
Ukupni broj rukovoditelja koji su prisustvovali jednodnevnim radionicama je 384, od čega je 121 (32%) rukovoditelj prisustvovao radionicama u 2017. godini, a 244 (64%) na radionicama u 2018. godini. Počevši od 2016. godine
kada je program pokrenut, radionicama je prisustvovalo 95% (365/384) svih rukovoditelja i voditelja timova.

TEMELJNA PRAVILA SIGURNOSTI

Temeljna pravila sigurnosti sastoje se od 6 pravila. Cilj je upoznati sve radnike INA Grupe, izvođače i podizvođače radova sa pravilima. Usvajanjem i primjenom temeljnih pravila sigurnosti uvelike se smanjuje opasnost od nesretnog događaja. Svaki radnik treba reagirati i zaustaviti radove ukoliko postoji ikakva sumnja u sigurnost.

Ona su jednostavna, kratka i pomažu u spašavanju života – zato su toliko važna i od vas se očekuje da ih se pridržavate. Ovaj cilj može se postići samo ako se svaki pojedinac sjeti važnosti sigurnosti i prihvati svoje osobne dužnosti, odgovornosti te da zna što radi. Ova pravila formuliraju i izrađena su kako bi se povećala svijest pojedinca o preuzimanju odgovornosti za provođenje kritičnih mjera sigurnosti koje mogu spriječiti ozbiljne osobne ozljede i smrt. Povećavaju jasnoću i omogućuju da ih upotrebljavaju radnici i izvođači radova koji posao obavljaju unutar INA Grupe.

Važno je da Temeljna pravila sigurnosti razumiju svi pojedinci, njihovi nadređeni i voditelji timova. Isto tako  poštivati Temeljna pravila sigurnosti nije  samo zahtjev, njihovo provođenje je svima omogućeno.

SIGURNA VOŽNJA

Program „Sigurna vožnja“ započeo je 2011. godine s ciljem poboljšanja svijesti o opasnostima u prometu te poticanja odgovornije vožnje. U sklopu programa vozače se upozorava na opasnosti koje vrebaju u prometu. Program je fokusiran na mlade vozače, profesionalne vozače kao i one koji godišnje prelaze 20.000 km. Postoje osnovni i napredni programi koji su cjelodnevni te sa sastoje od teoretskog i praktičnog dijela na poligonu.
Ceste predstavljaju različite rizike, a za kontrolu tih rizika INA od 2015. g provodi osnove sigurnosti vozača kamiona. Programom su definirana jasna i jednostavna pravila o tome što treba, a što ne treba činiti u vožnji, odnosno u cestovnom prijevozu, u kojima leži najveći rizik uzrokovanja ozbiljnih nesreća.  Poštivanje tih pravila obvezno je za zaposlenike i izvođače u poslovanju INA Grupe.

UPRAVLJANJE IZVOĐAČIMA RADOVA I SCC CERTIFIKAT

Upravljanje izvođačima s aspekta sigurnosti velik je izazov za INA Grupu. Od 2013. godine uveden je sustav upravljanja dobavljačima s aspekta ZZSO koji se u praksi pokazao dobrim. Cilj je utvrđivanje obveznih minimalnih zahtjeva i uvođenje mehanizama pri izvođenju radova izvođača iz područja ZZSO, radi zaštite vlastitih zaposlenika i zaposlenika izvođača od ozljeda na radnom mjestu i bolesti kao i gubitaka povezanih s izvanrednim događajima, kroz sve dijelove procesa. Primjena pojedinih koraka ovisi o stupnju rizika i složenosti radova. Temeljno načelo je osigurati najstrožu kontrolu u slučaju visokog stupnja rizika. Svi izvođači i podizvođači koji će izvoditi radove visokog rizika na lokacijama INA Grupe, od 1. siječnja 2017. moraju implementirati sustav i ishoditi SCC certifikat. SCC (Sigurnosna lista kontrole izvođača) certifikat potvrđuje opredijeljenost izvođača za unaprjeđenjem sustava upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnosti i okoliša te je dokaz da su interni procesi izvođača mjereni i nadzirani prema najboljim praksama u upravljanju rizicima te da su s njima usklađeni. Preduvjet za certifikaciju je da je najmanje 90% operativnih zaposlenika (neposrednih izvršitelja i operativnog menadžmenta) završilo osposobljavanje iz zaštite zdravlja i sigurnosti te da je uspješno položilo ispit temeljem dokumenta. STSI d.o.o. članica INA Grupe implementirala je sustav i ishodila SCC certifikat 2015. godine. Više informacija na Izvođači i ZZSO u INA Grupi.