Press centar

Izvješćivanje

Važnost nefinancijskog izvještavanja u Ini prepoznata je još 1997. godine, kada je objavljeno prvo nefinancijsko izvješće o zaštiti okoliša s pregledom utjecaja na okoliš za 1996. i 1997. godinu. Od 2002. godine izdaje se Izvješće o zaštiti okoliša, zdravlju i sigurnosti, a od 2004. godine INA Grupa je objavila Socijalno izvješće sukladno smjernicama Globalne inicijative za izvještavanja (GRI). U 2007. godini Izvješće o održivom razvoju razvijeno je prema GRI G3 metodologiji, koja uključuje izvještavanje o društvenom i okolišnom utjecaju. U 2015. godini objavljeno je prvo integrirano izvješće, kao prvo takvo u Hrvatskoj. Od 2016. godine za odabrane nefinancijske pokazatelje provodi se nezavisna revizija.

Postignuća u izvještavanju

2015. godine INA je nagrađena Deloitte-ovom nagradom za najbolje izvješće o održivosti za 2014. godinu, a izvješće je dobilo i posebno priznanje na srednjeeuropskom nivou  (tzv. Distinction). Za Godišnje izvješće 2015. godine INA je primila posebno priznanje za zrelost u pogledu točnosti i važnosti prezentiranog sadržaja te isticanje u odnosu na druga izvješća. U tom izvješću prikazana je važnost u lancu opskrbe i napredak u izvještavanju, osobito u području opisa podataka koji su transparentno prikazani. Godišnje izvješće INA Grupe za 2016. godinu također je dobilo nagradu „Green Frog”, kao najbolje izvješće o održivosti u Hrvatskoj. Inino izvješće za 2017. godinu proglašeno najboljim izvješćem o održivom razvoju u Hrvatskoj za 2017. godinu, čime je Ina po treći put pobijedila na takvom natječaju.  

Svake godine nastojimo implementirati povratne informacije naših dionika i nezavisnih revizora u nefinancijsko izvješće, kako bi informacije u izvješćima bile jasnije, sažetije i transparentnije te prikazane na način da ih čitatelji mogu jednostavno i jasno interpretirati. 

Deveto po redu integrirano godišnje izvješće INA Grupe, objavljeno 27. travnja 2023., daje prikaz stvaranja financijske i nefinancijske vrijednosti, procesa, rizika i rezultata koji obuhvaćaju financijsku godinu od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine. Izvješće je pripremljeno sukladno GRI standardima (GRI 11: Sektor nafte i plina 2021) te u skladu s ključnim elementima Radne skupine za financijske informacije povezane s klimom (TCFD). Također, provedena je nezavisna revizija za 12 materijalnih nefinancijskih pokazatelja o kojima se izvješćuje u Godišnjem izvješću INA Grupe za 2022. te je na temelju provedenih procedura i pribavljenih dokaza od strane nezavisnih revizora potvrđeno da su navedeni indikatori pripremljeni u skladu s GRI standardima.

Izvješće o održivom razvojuDownload pdf dokumenta
Godišnje izvješće za 2022.Preuzmi PDF
Godišnje izvješće za 2021.Preuzmi PDF
Godišnje izvješće – konsolidirano
Godišnje izvješće – nekonsolidirano
Integrirano godišnje izvješće za 2020. godPreuzmi PDF
Kazalo sadržaja GRI 2020.Preuzmi PDF
Integrirano godišnje izvješće za 2019. god.Preuzmi PDF
Kazalo sadržaja GRI 2019.Preuzmi PDF
Integrirano godišnje izvješće za 2018. god. Preuzmi PDF
Kazalo sadržaja GRI 2018. Preuzmi PDF
Integrirano godišnje izvješće za 2017. god. Preuzmi PDF
Integrirano godišnje izvješće za 2016. god. Preuzmi PDF
Integrirano godišnje izvješće za 2015. god. Preuzmi PDF
Integrirano godišnje izvješće za 2014. god. Preuzmi PDF
Izvješće o održivom razvoju za 2013. god. Preuzmi PDF
Izvješće o održivom razvoju za 2012. god. Preuzmi PDF 
Izvješće o održivom razvoju za 2011. god. Preuzmi PDF
Izvješće o održivom razvoju za 2010. god. Preuzmi PDF
Izvješće o održivom razvoju za 2009. god. Preuzmi PDF
Izvješće o održivom razvoju za 2008. god. Preuzmi PDF
Izvješće o održivom razvoju za 2007. god. Preuzmi PDF
Izvješće o održivom razvoju za 2006. god. Preuzmi PDF
Socijalno izv. 2005. Preuzmi PDF
Ekološko izv. 2005. Preuzmi PDF
Socijalno izv. 2004. Preuzmi PDF

Za sve informacije vezane za Održivi razvoj Ine i Izvješće o održivom razvoju, možete se obratiti na e-mail adresu: Odrzivi_Razvoj@ina.hr