Održivi razvoj

Upravljanje OR u Ini

Društvena odgovornost poduzeća jest poslovni model u kojem se izbjegava negativan utjecaj na okoliš, zajednicu i društvo. INA Grupa kontinuirano integrira ekološke, društvene i ekonomske čimbenike u svakodnevno poslovanje s ciljem povećanja dugoročne vrijednosti za dionike te prepoznaje, sprječava i izbjegava potencijalne negativne utjecaje na okoliš i zajednicu u kojoj posluje.

INA Grupa definirala je Ključne ciljeve i programe održivog razvoja do 2025. kao jedan od alata koji će nam pomoći u uspješnom transformiranju naših tradicionalnih operacija temeljenih na fosilnim gorivima u niskougljični održivi poslovni model. Sastoje se od četiri fokusna područja: Klimatske promjene i okoliš, Zdravlje i sigurnost, Ljudi i zajednice te Integritet i transparentnost s definiranim programima i ciljevima u svakom području fokusa.

INA Grupa predana je promicanju, podršci i provedbi Globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda 2030. (COR) putem planiranja akcija i projekata održivog razvoja koji su u skladu s njima. Definirali smo 10 od 17 COR-ova na koje smo usmjereni te su oni usklađeni s četiri fokusna područja Ključnih ciljeva i programa održivog razvoja do 2025. Za postizanje naših ključnih ciljeva i programa održivog razvoja izrađuju se godišnji akcijski planovi čija se realizacija prati na tromjesečnoj osnovi.