Kupci

Brodska goriva

INA proizvodi odnosno prodaje brodska goriva destilatnog i ostatnog tipa koja se koriste za pogon brzohodnih dizel motora. Kvaliteta brodskih goriva usklađena je s Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva, normama HRN ISO 8216-1. Ostatna brodska goriva imaju i dodatnu brojčanu oznaku koja odgovara najvišoj dopuštenoj kinematičkoj viskoznosti u mm2/s pri 50 °C za pojedini tip brodskog ostatnog goriva.

INA nudi dvije grupe brodskih goriva:

  • Brodska destilatna goriva: INA Marine Eurodizel, INA Marine Eurodizel Plavi i FDMA
  • Brodska ostatna goriva: INA F RME 180 i INA F RMG 380

Brodska destilatna goriva

INA MARINE EURODIESEL je niskosumporno brodsko goriva, a koje se zbog količine sumpora do 10 mg/g koristi kao gorivo u kotlovima za pogon brodskih Diesel motora novije generacije. Kvaliteta INA MARINE EURODIESELA je u skladu sa zahtjevima Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva te norme HRN ISO 8217 te ima točku paljenja najmanje 60,0 °C.

INA MARINE EURODIESEL PLAVI je niskosumporno brodsko goriva obojeno plavom bojom prema Pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu. Kvaliteta INA MARINE EURODIESEL PLAVOG je u skladu sa zahtjevima Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva i norme HRN ISO 8217 te ima točku paljenja najmanje 60,0 °C.

FDMA
Brodsko destilatno gorivo (Fuel Destillate Marine-FDMA) koje je namijenjeno za pogon brodskih dizel motora na bazi Gasoil-a 0.1% S. FDMA udovoljava kakvoćom Uredbi o kvaliteti tekućih naftnih goriva.

Brodska ostatna goriva

INA F RME 180 i INA F RMG 380

Kontakt

Ako ste zainteresirani za brodska goriva možete nam se obratiti putem sljedećih e-mail adresa:

Za isporuke goriva brodovima na domaćem tržištu: YachtBunkering@ina.hr
Za isporuke goriva brodovima u izvozu: Bunkering@ina.hr