Kupci

Bitumen

INA u veleprodaji nudi cestograđevne bitumene sukladno normi HRN EN 12591 i industrijske bitumene sukladno normi HRN EN 13304.

Cestograđevni bitumeni

Cestograđevni bitumeni se upotrebljavaju za gradnju i održavanje prometnih površina, za proizvodnju bitumenskih emulzija te izolacijskih traka u građevinarstvu. Cestograđevni bitumeni proizvode se u 8 vrsta. Klasifikacija se temelji na penetraciji standardne igle u 0,1 mm kod 25 °C. Različite vrste bitumena označuju se pripadajućom brojčanom oznakom koja predstavlja raspon od najmanje do najviše vrijednosti penetracije za određenu vrstu bitumena.

Industrijski bitumeni

Industrijski bitumeni se upotrebljavaju u graditeljstvu za izradu izolacijskih materijala, u elektroindustriji, industriji gume te u proizvodnji sredstava za antikorozivnu zaštitu. Označavaju se razlomkom u kojemu je brojnik srednja vrijednost točke razmekšanja, a nazivnik srednja vrijednost penetracije na 25 °C.

Kontakt

Tel: 0800-1112
Fax: (01) 6452 754
E-mail: veleprodaja@ina.hr