Kupci

Usluge

INA kartica

INA kartica je međunarodna kartica namijenjena pravnim osobama, a može se koristiti na svim prodajnim mjestima INA, d.d., kao i na drugim prodajnim mjestima na kojima je istaknut znak INA kartice u Hrvatskoj, BiH, Sloveniji, Mađarskoj, Srbiji i Crnoj Gori. INA kartica Vam omogućuje potpunu sigurnost, brzu i kvalitetnu uslugu i iznad svega – štedi vrijeme. Vidi više.

Centralni ispitni laboratorij

Centralni ispitni laboratorij (CIL) kao samostalni laboratorij INA, d.d. pruža usluge laboratorijskih analiza sirove nafte i naftnih derivata, komercijalnih goriva, bio-goriva, voda, tla i otpada. Vidi više.

Usluge veleprodaje

Jedna od Ininih djelatnosti jest plasman proizvoda na tržište, odnosno prodaja rafinerijskih proizvoda krajnjim korisnicima. INA veleprodaju vrši kroz Sektor komercijalnih poslova kada je u pitanju prodaja na domaćem tržištu, dok se vanjska trgovina odvija putem Sektora za opskrbu, trading i optimizaciju unutar Segmenta djelatnosti Rafinerije i marketing. Osnovni zadaci Sektora su prodaja goriva, aviogoriva, UNP-a, bitumena i loživih ulja, čime su objedinjene sve funkcije Inine veleprodaje naftnih proizvoda. Vidi više.

Postprodajni servis maziva

Suvremena i učinkovita prodaja maziva danas je nezamisliva bez kvalitetne tehničke podrške stručnjaka širokog znanja i iskustva te kvalitetnih i certificiranih laboratorija. Za naše kupce to znači da smo im i nakon prodaje na raspolaganju za sva pitanja, a na kraju im nudimo i uslugu zbrinjavanja iskorištenog proizvoda kao otpada.

Zbrinjavanje otpada

INA je organizirala zbrinjavanje otpadnih ulja i drugog zauljenog otpada kako bi se što više smanjila opasnost za okoliš i zdravlje ljudi. Otpadna maziva ulja možete predati bez naknade kod ovlaštenih koncesionara. INA svojim potrošačima na svim svojim benzinskim postajama nudi uslugu odvoz i zbrinjavanja zauljene plastične ambalaže i zauljenog otpada za što su postavljeni posebni kontejneri.

Kontrola kvalitete