Kupci

Centralni ispitni laboratorij

Centralni ispitni laboratorij (CIL) ima za cilj biti centar znanja i kompetencija u području daljnjeg istraživanja i razvoja naftne industrije, tehnologija usmjerenih na zaštitu okoliša i održivi razvoj.

CIL istražuje i sudjeluje u razvoju novih proizvoda i poboljšanju postojećih. Pruža usluge uzorkovanja i laboratorijskih ispitivanja, analiza i ekspertize sirove nafte i naftnih derivata, komercijalnih goriva, bio-goriva, biomase, voda, tla i otpada. Uz stručno osoblje, te vrhunsku opremu sve vrste usluga izvršavaju se kvalitetno, pouzdano i u najkraćem vremenu.

Stručno osoblje, od kojih neki i s najvišim akademskim zvanjem, pružaju usluge stručne ekspertize, pripremaju razvojno-istraživačke studije te provode stručne i posebno osmišljene edukacije, programe mentoriranja stručnih praksi, završnih, diplomskih i doktorskih radova u suradnji s akademskom zajednicom na području cijele Hrvatske.

Područje djelovanja CIL-a:

 • Uzorkovanje i analiza nafte i naftnih proizvoda.
 • Ekspertiza pri karakterizaciji i evaluaciji nafte, tj. priprema naftnih eseja (eng. Crude Oil Assay, COA).
 • Praćenje tijeka tehnoloških operacija i procesa, te predlaganje korektivnih radnji.
 • Ispitivanje bio-komponenti, biomase i bio-goriva uz razvoj ispitnih metoda.
 • Ekološka ispitivanja u službi održivog razvoja i zaštite okoliša.
 • Identifikacija uzoraka nepoznatog sastava.
 • Stručna i ekspertna rješenja i edukacije iz područja nafte i naftnih proizvoda, održivog razvoja i zaštite okoliša.

Neki od  vrhunskih instrumenata koje CIL posjeduje:

 • Spektroskopija nuklearne magnetske rezonancije, u stručnom i znanstvenom krugu poznat kao NMR spektroskopija predstavlja i omogućava korištenje najnaprednije tehnike identifikacije uzorka nepoznatog sastava i određivanje strukture organskih spojeva.
 • Sveobuhvatna dvodimenzionalna plinska kromatografija, GC x GC, omogućava uvid u pojedinačni i grupni sastav cijelog spektra ispitivanog uzorka.
 • Uređaj koji spaja plinsku kromatografiju i masenu spektrometriju, GC-MS/MS – omogućava identifikaciju kompleksnih smjesa, i to od naftnih proizvoda do ekoloških parametara vode, tla i otpada.
 • Valno disperzivni rendgenski fluorescencijski spektrometar, WD XRF nudi jednu od najboljih analitičkih tehnika za provođenje elementarne analize u svim vrstama uzoraka.