Kupci

A-INA kartica

Učlanjenje A-INA kartica

A-INA kartica

A-INA kartica namijenjena je korisnicima Ininih prodajnih mjesta u Republici Hrvatskoj koji pravo na kupnju realiziraju na temelju avansnih uplata na poslovni račun INA kartice. A-INA kartica omogućuje korisniku da nakon uplate sredstava koristi A-INA karticu(e) do visine uplaćenog iznosa na prodajnim mjestima Ine i time ostvaraju pravo na R-1 račun te može planirati svoje poslovanje bez brige o gotovini. A-INA kartica za pravne osobe može se koristiti i za plaćanje cestarina.

A-INA kartica može se izdati svakoj pravnoj osobi. Pravo na izdavanje A-INA kartice ostvaruje se potpisom Ugovora kojim se prihvaćaju i ovi uvjeti. A-INA kartica izdaje se na naziv pravne osobe i ime i prezime korisnika, ili registarsku oznaku vozila, ili sa oznakama GARAŽNA ili KANISTAR.
Korisnicima A-INA kartice ne naplaćuje se članarina.

Zahtjev za učlanjenje možete izvršiti i online.

Dokumentacija potrebna za dobivanje A-INA kartice

za tvrtku:

  • ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite
  • izjava potpisana od vlasnika tvrtke i ovjerena pečatom tvrtke, koja sadrži matični broj tvrtke, navod da želite avansni ugovor te ime i prezime kontakt osobe, njen broj telefona i e-mail adresu

 za obrt:

  • ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite
  • izjava potpisana od vlasnika obrta i ovjerena pečatom obrta, koja sadrži navod da želite avansni ugovor te ime i prezime kontakt osobe, njen broj telefona i e-mail adresu

Pravo na korištenje A-INA kartice(a) postiže se uplatom i prispijećem novčanih sredstava na poslovni račun INA kartice.

Molimo Vas da prije no što se odlučite za članstvo proučite Opće uvjete poslovanja za A-INA karticu.

Po svim A-INA karticama izdanim pravnim osobama ne može se trošiti više od raspoloživih novčanih sredstava na računu kod Ine.

Korisnik je dužan voditi računa da svojom potrošnjom ne premaši uplaćeni iznos na račun Ine. INA ima pravo uskratiti prodaju ako korisnik na svom računu nema sredstava tj. ako je korisnik potrošio svoj uplaćeni iznos ili uplata nije pristigla na Inin račun.