Press centar

Publikacije

Od početka svog djelovanja INA objavljuje i različite publikacije: novine, stručne priručnike, knjige, monografije, poslovna izvješća, časopis, rječnike, kataloge i slično.

Najdužu tradiciju imaju Vjesnik Ine, današnji INA Glasnik, koji izlazi od osnivanja kompanije 1964. godine, te Biblioteka Ine u kojoj se od 1980. godine objavljuju stručna i kulturološka djela, pretežito djelatnika Ine. U toj je biblioteci objavljeno preko stotinu naslova.

INA Glasnik počinje izlaziti 1964. godine, dakle sa samim osnivanjem tvrtke, kao Vjesnik Kombinata nafte i plina. Niz godina pojedini dijelovi kompanije objavljivali su i vlastite novine, da bi od 90-ih godina počele izlaziti jedinstvene novine za cijelu Inu, pod današnjim nazivom. Glasnik je danas mjesečnik koji prati važna poslovna događanja u svim dijelovima Ine, a namijenjen je zaposlenicima.

INA od 1997. godine objavljuje nefinancijska izvješća, među prvima u Hrvatskoj. Od 2004. godine, uz tek nekoliko drugih hrvatskih tvrtki, objavljujemo Socijalno izvješće sukladno GRI smjernicama. Od 2007. Inino Izvješće o održivom razvoju sukladno je G3 GRI metodologiji, čime je objedinjeno socijalno i izvješćivanje o zaštiti okoliša. Izvješće za 2014. godinu po prvi puta je objedinjeno s financijskim godišnjim izvješćem u Integrirano godišnje izvješće, što pokazuje važnost održivog razvoja u INA Grupi.