Kupci

UNP

O ukapljenom naftnom plinu

Ukapljeni naftni plin (UNP, engl. LPG – Liquefied Petroleum Gas) je smjesa ukapljenih ugljikovodika dobivena preradom nafte ili frakcionim izdvajanjem iz zemnog plina. Proizvod se sastoji većim dijelom od zasićenih nižih ugljikovodika propana i butana te malom koncentracijom drugih ugljikovodika. Tvari u proizvodu se pri normalnim uvjetima nalaze u plinovitom stanju, dok pri tlaku od 1,7 bara prelaze u tekuće stanje, gdje se volumen smanjuje čak i do 270 puta. Zbog izuzetne prihvatljivosti za primjenu, prevozi se i skladišti kao kapljevina, a koristi kao plin.

UNP je proizvod bez boje, mirisa i okusa te mu je potrebno dodati miris (odorizacija) kako bi se mogao osjetiti. Proizvod posjeduje izuzetna ekološka svojstva jer se njegovom uporabom smanjuje emisija štetnih plinova (CO2 i NOx), čime se doprinosi ublažavanju klimatskih promjena. Iz tog razloga sve više se koristi kao supstitucijski energent sa znatno povoljnijim ekološkim svojstvima, osobito kod industrijskih potrošača.

Prednosti UNP-a u odnosu na ostale energente:

 • visoki stupanj iskoristivosti energije (do 95%)
 • ekološki je čist energent (izgara bez čađe i dima)
 • pokrivenost mnogih energetskih potreba objekta (npr. grijanje, kuhanje, zagrijavanje sanitarne vode i dr.)
 • lako održavanje i sigurno rukovanje (instalacija, oprema i trošila)
 • mogućnost kombiniranja s ostalim gorivima (benzin, dizel, ostali alternativni oblici energije)

Proizvodi

Autoplin

Sukladno Europskoj direktivi 2014/94 EU, autoplin se smatra alternativnim gorivom. Autoplin je ukapljeni naftni plin (UNP za motorna vozila) koji je posebno prilagođen upotrebi u vozilima. Na tržištu se pojavljuje pod oznakom LPG autoplin (engl. LPG – „Liquefied Petroleum Gas“). Zbog svoje ekonomičnosti i ekoloških svojstava sve se veći broj vozača odlučuje na korištenje autoplina. Korištenje autoplina doprinosi smanjenju emisije CO2 i istovremeno reducira financijske troškove.

U odnosu na benzinski motor, kod izgaranja motora sa autoplinom postiže se:

 • 50% manje ugljičnog monoksida
 • 10-16% manje ugljičnog dioksida
 • 40% manje dušičnih oksida
 • 87% manje utjecaja na oblikovanje ozona

Prednosti autoplina u odnosu na druga goriva:

 • i do 50% jeftinija vožnja u odnosu na benzin
 • kratak vremenski period povrata investicije
 • znatno dulji životni vijek motora i katalizatora
 • jednostavna i brza ugradnja
 • postizanje većih udaljenosti s jednim punjenjem (uz upotrebu plina i benzina)
 • potpunije izgaranje smjese
 • veća snaga motora
 • siguran za upotrebu
 • niži troškovi održavanja vozila

Ugradnja plinskih uređaja i sigurnost korištenja

Ugradnju plinskih uređaja za automobil obavljaju samo ovlašteni serviseri koji se nalaze u registru Centra za vozila Hrvatske.

Registracija vozila vrlo je jednostavna i obuhvaća sljedeće:

 • vaganje automobila pri prvom punjenju (naknada ugradnje spremnika i instalacija)
 • obvezan atest uređaja u ovlaštenim stanicama za tehnički pregled (atest se obavlja samo jednom na početku ugradnje instalacija, ali u slučaju postavljanja novog uređaja u automobil, obvezno se radi novi postupak)
 • postupak registracije vozila
 • na prvom tehničkom pregledu obavlja se referentni eko test (sljedećih godina korisnik je oslobođen pregleda)

Održavanje i servisiranje vozila

Servis vozila na autoplin:

 • jednom godišnje ili svakih 20.000 km
 • veliki servis je obvezan nakon 100.000 km
 • Obnova atesta obavlja se svakih 5 godina

Plin u boci

Plin u bocama primjenjuje se u kućanstvima, ugostiteljstvu, za kampiranje i na otvorenom te kao pogonsko gorivo za viličare (oznaka TF).

U asortimanu INA, d.d. mogu se pronaći plinske boce od: 35 kg, 10 kg, 7.5 kg, 10 kg laka i 10 kg kompozitna.

Ina je započela sa plasmanom plavih UNP boca na svojom maloprodajnim mjestima. Plave boce uvode se kako bi se svim našim potrošačima mogla jamčiti sigurnost, kvaliteta i količina proizvoda.

Plave boce pune se u ovlaštenim Ininim punionicama. S obzirom da na tržištu prevladava rasprostranjena narančasta boja UNP boca bez razlikovnih elemenata, do sada nije bilo moguće utvrditi koje su boce iz Ininog portfelja. Kupnjom nove Inine UNP boce ili zamjenom postojeće narančaste za plavu bocu s otisnutim INAplin logotipom potrošačima jamčimo da su iste redovito održavane i atestirane.

INA, d.d. u ponudi ima plinske boce punjene klasičnom propan-butan smjesom ili samo propanom. Plinske boce napunjene propanom idealne su za korištenje na otvorenom pri temperaturama ispod 0°C (npr. božićni festivali i sl.).

Mjere sigurnosti uporabe plinskih boca u kućanstvu:

 • boca uvijek treba biti u uspravnom položaju i sa zatvorenim ventilom
 • prostoriju u kojoj se boca nalazi potrebno je povremeno provjetriti
 • boca se ne smije stavljati u prostorije niže od površine kako ne bi došlo do taloženja i stvaranja eksplozivne smjese
 • ne izlagati plinsku bocu izvorima topline
 • pri svakoj zamjeni plinske boce zamijeniti postojeću brtvu na spojnoj matici, provjeriti ispravnost gumene cijevi
 • preporuča se jednom godišnje zamijeniti regulator i gumenu cijev
 • pri zamjeni boce strogo je zabranjeno pušiti i prilaziti otvorenim plamenom
 • čuvati van dohvata djece
 • pridržavati se uputa napisanih na plinskoj boci

Mjere i načini postupanja sa plinskom bocom u kriznim situacijama

Što napraviti ukoliko ste osjetili miris ili ste uočili istjecanje plina u prostoriji?

 • zatvorite ventil na plinskoj boci i otvorite prozore i vrata
 • ne palite moguće izvore iskrenja (upaljač, svjetlo, obvezno isključiti hladnjak)
 • pomoću sapunice provjerite mjesto propuštanja
 • otklonite uzrok ili ukoliko ste u nemogućnosti to učiniti sami, obratite se serviseru plinskih trošila

Što učiniti ako je došlo do nekontroliranog zapaljenja na instalaciji ili trošili?

 • zatvorite ventil na boci i otpojite bocu
 • iznesite bocu iz prostorije
 • gasite plamen vatrogasnim aparatom ili ukoliko je zatvoren ventil na boci, možete posegnuti za vodom te ugasiti plamen

Plin u spremnicima

Spremnici UNP-a su kvalitetno i praktično rješenje za domaćinstva i industrijske objekte, koji zahtijevaju ekonomični energent s najvećom energetskom vrijednosti.

UNP iz spremnika je praktičan i jednostavan za korištenje jer nije potrebna priprema prethodnih faza u procesu izgaranja. Sam proizvod ima veliku iskoristivost energije (do 95%) i povoljnije djeluje na okoliš u odnosu na druge energente.

INA, d.d. isporučuje spremnike za UNP u nadzemnoj i podzemnoj varijanti, vertikalne i horizontalne. Nadzemni spremnik karakterizira laka ugradnja i spajanje na objekt, dok podzemni karakterizira estetska prednost, svojstvo kontinuiranog isparavanja bez utjecaja niske vanjske temperature na sam proces isparavanja.

INA, d.d. isporučuje UNP u različitim omjerima smjese propana i butana, sukladno zahtjevima postrojenja kupca. Ponuda uključuje uobičajenu smjesu do 40% propana i komercijalni propan čistoće iznad 95%. Navedene proizvode moguće je naručiti za potrebe industrije i domaćinstva.

INA, d.d. vrši isporuke na cijelom području Republike Hrvatske bez naplate prijevoza. Potrebno je naglasiti da INA, d.d. isporučuje UNP u spremnicima u mjernoj jedinici kilogram te je sukladno tome i cijena fakturirana isključivo u kunama po kilogramu. Prilikom kalkulacije ukupnog troška nabave UNP-a potrebno je voditi računa da je 1 litra UNP-a ekvivalent 0.554 kilograma UNP-a. Ovisno o veličini spremnika maksimalne narudžbe (zakonski maksimum 80% popunjenosti spremnika) su sljedeće:

 • Spremnik volumena 1.800 l – 850 kg
 • Spremnik volumena 2.700 l – 1.200 kg
 • Spremnik volumena 4.850 l – 2.200 kg

INA, d.d. je u mogućnosti isporučiti spremnik za UNP kroz ugovor o najmu spremnika čime kao dobavljač spremnika i UNP-a garantira za ispravnost i sigurnost prilikom korištenja.
INA je u mogućnosti isporučiti UNP i u spremnike koji su u vlasništvu kupca, uz uvjet da kupac dostavi svu potrebnu dokumentaciju koja je zakonski preduvjet za isporuku UNP-a.

Primjena UNP

Domaćinstva
Mali spremnici su jednostavno i kvalitetno rješenje za domaćinstva koja su u potrazi za cjenovno povoljnijim energentom visoke energetske vrijednosti i ekološke prihvatljivosti. Zbog svoje praktičnosti i ekonomičnosti, UNP u spremnicima je izbor velikog broja kupaca diljem Republike Hrvatske.

Kao glavni dobavljač UNP-a u spremnicima, INA, d.d. nudi mogućnost isporuke UNP-a u spremnicima za cijelo područje Republike Hrvatske, bez naplate prijevoza. INA, d.d. UNP u spremnicima moguće je nabaviti u različitim omjerima smjese propana i butana sukladno potrebama kupaca u različitim klimatskim zonama.

Zbog višeg tlaka para propana u odnosu na butan, preporuka je kupcima u brdsko-planinskom području korištenje smjese s povećanim udjelom propana ili komercijalnog propana prilikom narudžbi za korištenje UNP-a zimi. Prema očekivanom porastu temperature, preporuka je povratak na uobičajenu smjesu radi povećanja energetske učinkovitosti grijanja.

Industrija
Zbog zadovoljenja brojnih kriterija u proizvodnji i povećanja efikasnosti, industrijski potrošači sve više koriste UNP, budući da se pokazao kao:

 • cjenovno povoljan
 • ekološki prihvatljiv
 • siguran za upotrebu
 • energetski vrijedan
 • učinkovit
 • jednostavan za manipulaciju
 • potpuna automatizacija tehnološkog procesa

INA, d.d. je uz uobičajenu UNP smjesu u mogućnosti isporučiti i pročišćene ukapljene naftne plinove propan i butan te pročišćene smjese navedenih plinova u omjerima sukladno specifičnom zahtjevu kupca. Specifikacija pročišćenih ukapljenih naftnih plinova nalazi se unutar INA norme i diferencirana je sukladno zahtjevu razine čistoće proizvoda.

UNP – Tehnička pitanja

Dokumenti potrebni za isporuku plina u spremnik

 1. Odobrenje za korištenje spremnika – izdaje MUP – Inspekcija zaštite od požara i civilne zaštite i/ili uporabnu dozvolu – izdaje nadležno tijelo graditeljstva
 2. Zapisnik o pregledu i ispitivanju opreme pod tlakom; izdaje tvrtka koja je akreditirana za provedbu inspekcije opreme pod tlakom visoke razine opasnosti
  – Vanjski pregled – svake 2 godine
  – Unutarnji pregled – svakih 6 godina
  – Tlačna proba – svakih 10 godina
  Popis akreditiranih tvrtki koje obavljaju inspekciju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti možete pronaći na linku https://akreditacija.hr/registar/Prije pregleda spremnika od strane tvrtke koja obavlja inspekciju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti, obvezno je obaviti pripremne radnje. Tvrtke koje obavljaju pripreme za pregled spremnika su:
  – STSI d.o.o.; Zagreb; telefon 098/400-328
  – STS PLIN d.o.o.; Dugo Selo, telefon 01/2005-318; 01/2009-854
  – FLC INŽENJERING d.o.o., Kraljevica, mob. 092/269-9399
  – CENTAR ZA ISPITIVANJE I UMJERAVANJA d.o.o., Zagreb; mob. 095/3111-455
  – PLINOSERVIS – BORAS TOMISLAV, Metković; mob. 098/430-600
 3. Izvještaj o ispitivanju plinske instalacije; izdaju tvrtke ovlaštene od strane INA d.d. (popis u nastavku); obveza ispitivanja:
  -za građevine ili dijelove građevine namijenjene za stanovanje, najmanje jednom u 10 godina (kućanstva-fizičke osobe), ako drugim propisom nije određen kraći rok ili
  -pravne (i fizičke) osobe te tijela državne vlasti, tijela državne uprave i jedinice lokalne samouprave i uprave koje koriste zapaljive plinove za zagrijavanje radnih prostora i/ili u tehnološkom procesu, najmanje jednom u 5 godina, ako drugim propisom nije određen kraći rok.Prije ispitivanja plinskih instalacija potrebno je obaviti i druga ispitivanja sukladno zakonskim propisima ako je to primjenjivo (ispitivanja dimovoda, ispitivanje plinskih trošila, ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta i sl).

TVRTKE OVLAŠTENE OD STRANE INA, D.D. ZA ISPITIVANJE PLINSKIH INSTALACIJA UNP-A

 

Područje cijele Republike Hrvatske ALFA ATEST d.o.o.

Split

Tel.:  021/270-506

021/555-490

Mob.: 099-4433-325

Faks:   021/270-507

radic-lima@alfa-atest.hr

 

CENTAR ZA ISPITIVANJE I UMJERAVANJA d.o.o.

Zagreb

Tel.: 01/2112-200

Mob.: 095-3111-455

info@cium.hr

ivan.oreskovic@cium.hr

 

ENERGONOVA d.o.o.

Zagreb

Tel.: 01/2343-376

Mob.:091-5577-559

 

energonova@energonova.hr

 

INSPEKT KONTROLA d.o.o.

Zagreb

Tel.:  01/ 7987 130

Mob.:  099-6217 763

Faks.:  01/7987-133

 

tatjanatucelj@inspektkontrola.hr

 

KONTROL BIRO d.o.o.

Zagreb

Tel:  01/65 22 839

Faks:  01/65 22 864

kontrolbiro@kontrolbiro.hr
MIPOS INŽENJERING d.o.o.

Zagreb

Tel.: 01/7888-441

Mob.: 091-4018-721

Faks: 01/7888-416

boris.micek@mipos-inzenjering.hr

 

SLADOVIĆ d.o.o.

Zagreb

Tel.: 01/3631-040

Mob.: 098-218-380

Faks: 01/3631-040

slaven.fadljevic@sladovic.hr

davor@sladovic.hr

 

TOMIŠIĆ d.o.o.

Pula

Mob.: 099-5826-003  

tomisicigor@gmail.com

 

ZAŠTITAINSPEKT d.o.o.

Osijek

Tel.: 031/250-510 Mob.:099/352-7697

 

vladimir.cindric@zastitainspekt.hr

info@zastitainspekt.hr

 

ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o.

Zagreb

Tel.:  01/611-1334

Mob.:  091-611-9820

darko.ivankovic@zirs.hr

zirs@zirs.hr

 

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d.

Osijek

Tel.: 031/251-155

Mob.: 091-3251-142

Faks: 031/251-156

info@zus.hr

darije.varzic@zus.hr

 

Dalmacija-svi poštanski brojevi koji počinju s 02 DUŽEVIĆ d.o.o.

Kaštel Gomilica

Mob.:  091-586-0031 tomislavduzevic@yahoo.com

 

 

  • cijene sadrže sve troškove ispitivanja plinske instalacije UNP-a na ispravnost i nepropusnost te izdavanje izvještaja
  • cijene ne sadrže troškove servisiranja opreme
  • cijene ne sadrže putne troškove
  • u slučaju neispunjavanja preduvjeta za pristupanje ispitivanju plinske instalacije (neposjedovanje propisane dokumentacije o instalaciji sukladno važećem Pravilniku o ispitivanju ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija UNP-a) u vrijeme dolaska ovlaštenog ispitivača, ponovni dolazak na ispitivanje naplaćuje se 50% cijene ispitivanja instalacije u upotrebi
  • u cijene nije uračunat PDV.

  Primjena cjenika: od 1.1.2024.

Dodatna tehnička pitanja vezano na male spremnike

Kontakti za dodatna tehnička pitanja za male spremnike i  prijavu hitnih kvarova

regija mobitel
SREDIŠNJA REGIJA I SLAVONIJA 091/4973–894
ISTRA I KVARNER 091/4975–204
DALMACIJA 098/9808–884
098/261–537

*BROJEVI TELEFONA ZA PRIJAVE HITNIH KVAROVA NA SPREMNIKU ZA UNP IZVAN RADNOG VREMENA TE VIKENDOM SU SLIJEDEĆI: 099/6976-935; 091/4974-459

*„ako je propuštanje na dijelu koji održava INA, d.d. tada trošak snosi INA, d.d.;  za sva ostala propuštanja trošak izlaska interventne službe snosi kupac“

Saznajte više