Održivi razvoj

Naši dionici

Za održivi razvoj od iznimne je važnosti uspostavljanje i kontinuirano njegovanje dijaloga s pojedincima i grupama unutar i izvan Ine na koje INA svojom djelatnošću i proizvodima može imati ili ima utjecaj. U Ini smo identificirali sljedeće skupine dionika: Inini dioničari, zaposlenici, sindikati, tržište kapitala, lokalne zajednice i vlasti, dobavljači, partneri, mediji, udruge građana, kupci, potrošači.

Društva INA Grupe koriste se zaprimljenim povratnim informacijama dobivenima od dionika pri utvrđivanju strateški važnih pitanja i fokusiranju na teme održivosti koje su od najvećeg značaja kompaniji i njezinim dionicima. Odgovori, primjedbe i sugestije prikupljene kroz konzultacije ili dijalog s kreatorima stavova i predstavnicima glavnih interesnih skupina koriste se kao vrijedan izvor informacija tijekom planiranja aktivnosti, revizije vanjske komunikacije i pri pripremi izvješća o održivosti.

INA informira, savjetuje, pregovara i proaktivno prati očekivanja svojih dionika u odnosu na uspješnost održivosti nizom različitih kanala za uključivanje, poput strateških suradnji, sastanaka, konferencija, seminara, radionica, okruglih stolova, istraživanja i sličnih platformi.

Razina uključenostiMetode uključenja
Konzultacije
(ograničena dvosmjerna uključenost, INA postavlja pitanja, interesno-utjecajne skupine odgovaraju i obrnuto)
Ankete
Pojedinačni razgovori
Sastanci s odabranim pojedincima/grupama
Javni sastanci
Savjetodavna tijela
Besplatna telefonska linija
Uključenje
(dvosmjerno i višestruko uključenje: rezultat je učenje i s jedne i s druge strane, ali svi sudionici djeluju neovisno)
Forumi interesno-utjecajnih skupina
Savjetodavni paneli
Procesi izgradnje konsenzusa
Procesi za zajedničke odluke
Programi za dobivanje povratnih informacija na Internetu (forumi za diskusiju itd.)
Radionice
Pregovori
(jedna ili više strana uključuju se u razgovor kako bi razmotrili neko pitanje s ciljem postizanja zajedničkog dogovora)
Kolektivni pregovori sa sindikatima
Pregovori o ugovorima
Suradnja
(dvosmjerno ili višestruko uključenje, zajedničko učenje, donošenje  odluka i aktivnosti)
Zajednički projekti
Zajednička ulaganja (Joint ventures)
Partnerstva
Inicijative više interesno-utjecajnih skupina

Naša suradnja i članstva u udrugama

INA je članica UN Global Compacta (UNGC) od 2007. godine, a od 2011. članica je Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj.

INA je i stalna sudionica Svjetskoga naftnog kongresa (World Petroleum Congress) i njegova Nacionalnog odbora (National Committee) te Svjetske konferencije za energiju (World Energy Conference). Inini stručnjaci aktivno sudjeluju u radu tijela državne uprave. Inini radnici članovi su nacionalnih i internacionalnih stručnih udruženja i aktivni su sudionici na nacionalnim i internacionalnim kongresima, seminarima, radionicama i drugim skupovima. Inini radnici članovi su upravnih ili nadzornih odbora udruga u kojima svojim djelovanjem sudjeluju u kreiranju politika i donošenju zakonskih propisa.

Imajući u vidu da INA Grupa ima vodeću ulogu u Hrvatskoj i značajnu ulogu na regionalnom tržištu u naftnom i plinskom poslovanju, svjesni smo da sudjelovanje i članstva u različitim organizacijama koje promiču održivost i korporativnu društvenu odgovornost predstavljaju našu predanost i obvezu s ciljem širenja najboljih praksi iz područja održivosti. 

Pregled članstva možete naći u Ininom godišnjem izvješću.