Javna nadmetanja

Sprečavanje sukoba interesa

Sukladno odredbama čl. 80 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), a u cilju sprječavanja sukoba interesa u postupcima javne nabave, INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. (OIB 2775956625), objavljuje Popis gospodarskih subjekata s kojima se kao naručitelj nalazi u sukobu interesa:

• Hrvatska Lutrija d.o.o.

• Croatia osiguranje d.d

• Šimović Consulting d.o.o.

• LUMP SUM, obrt

• Lawyer Josip Šimović

• Znanstveno društvo ekonomista – Zagreb

• Sveučilište VERN, OIB: 22341026596, Palmotićeva 82/1, 10000 Zagreb;

• Core communications d.o.o., OIB: 95240303636, Ulica Ivana Lepušića 12, 10000 Zagreb;

• VERN – Ustanova za cjeloživotno učenje; OIB: 97021832733, Palmotićeva 82/1, 10000 Zagreb;

• Internet jelovnik d.o.o., OIB: 19702535958, Ulica Slavoljuba Bulvana 14, 10000 Zagreb;

• Uzsoki Ügyvédi Iroda (Uzsoki Law Firm)

• LEAD Ventures, Investment management private limited company