Javna nadmetanja

Sprečavanje sukoba interesa

Sukladno odredbama članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11), a u cilju sprječavanja sukoba interesa u postupcima javne nabave, INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. (OIB 2775956625), objavljuje Popis gospodarskih subjekata s kojima se kao naručitelj nalazi u sukobu interesa:

  • Tvornica duhana Zagreb d.d.
  • Abilia d.o.o.
  • Adria Resorts d.o.o.